Echokardiografia obciążeniowa

www.oik-radocza.pl

Aby zdiagnozować chorobę wieńcową oraz wady zastawkowe serca, przeprowadza się echokardiografię obciążeniową. Badanie to pozwala wykryć występowanie niedokrwienia mięśnia sercowego. Oto kilka słów na temat tego badania – czym jest i na czym polega? Echokardiografia obciążeniowa nazywana jest także badaniem stres echo. Do obciążenia serca wykorzystuje się trzy metody – wysiłkową, farmakologiczną oraz przezprzełykową.

Wysiłkowa polega na tym, że w trakcie badania serce jest obciążone wysiłkiem fizycznym. Echokardiograf rejestruje pracę serca w przed badaniem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu. W farmakologicznej wykorzystuje się leki, pod wpływem których praca serca staje się przyspieszona. Tę metodę wykorzystuje się w przypadku, gdy niemożliwe jest wykonanie wysiłku fizycznego.

Ostatni wariant – przezprzełykowy wykorzystuje stymulację serca dzięki elektrodzie przezprzełykowej. Za pomocą echokardiografii obciążeniowej lekarze są w stanie ocenić, jak rozległe jest niedokrwienie mięśnia sercowego. Ponadto na podstawie tego badania można zdecydować, czy pacjent ze stwierdzoną chorobą serca kwalifikuje się do poddania się koronarografii, czy też można przeprowadzić operację kardiochirurgiczną. Najczęściej echokardiograficzny test obciążeniowy wykonywany jest u pacjentów, u których podejrzewa się chorobę wieńcową oraz mają problem z wykonaniem wysiłku fizycznego.

Poza tym lekarze zlecają wykonanie badania u pacjentów z chorobami serca, w celu zaplanowania odpowiedniego sposobu leczenia. Echokardiograficzna próba obciążeniowa może także stanowić uzupełnienie innych badań, gdy trudno jednoznacznie zdiagnozować dolegliwość.