Jak interpretować wyniki badania EKG?

www.dwmorskieoko.pl www.kozakwojtan.nieruchomosci.pl https://aspazja.pl/zabiegi/woskowanie

Wynik badania EKG pozwala lekarzowi na stwierdzenie, czy serce funkcjonuje w sposób prawidłowy. To, co zostanie zapisane w trakcie badania umożliwia zdiagnozowanie pewnych zburzeń w rytmie serca czy innych dolegliwości. Dla pacjenta zapis może wydawać się niezrozumiały. Z tego powodu wyjaśniamy, w jaki sposób należy interpretować wyniki badania EKG.

Wynik badania EKG jest zapisywany w postaci wykresu, na którym widoczne są odcinki i załamki. W interpretacji zapisu należy brać pod uwagę załamki oraz odstępy pomiędzy nimi. To pozwoli ocenić pracę serca. Trzeba wiedzieć, że pierwszym załamkiem jest załamek P, który obrazuje czas skurczu serca.

W przypadku, gdy serce funkcjonuje prawidłowo, będą się one pojawiać na wykresie regularnie. Następnymi załamki jest zespół QRS, który przedstawia pracę komór serca. Dalej widać załamek T, który jest zapisem powrotu mięśnia sercowego do takiego stanu, jak przed skurczem. Wiedząc, co oznaczają poszczególne załamki, można w odpowiedni sposób zinterpretować wynik badania.

Odległość pomiędzy załamki P oznacza częstość pracy serca. Można ocenić czy rytm serca jest zbyt wolny lub zbyt szybki, oraz w którym momencie występują zaburzenia. Ponadto przy interpretacji wyniku należy brać pod uwagę, czy wszystkie załamki występują regularnie i czy są prawidłowe. Brak załamków P na wykresie może oznaczać migotanie przedsionków.

Znaczenie także ma to, czy załamki P są odwrócone, wysokie lub szerokie. Będzie to oznaczało inny rodzaj dolegliwości. Zawsze po wykonaniu badania, warto skonsultować się z lekarzem zlecającym badanie, aby uzyskać poprawną interpretację.