Jak postępują domokrążcy?

www.szczepieniazaiprzeciw.pl www.ginomanzares.com

Akwizytor zajmuje się sprzedażą produktów danej firmy. W pracy często posługuje się pewnym modelem postępowania. Jest to przede wszystkim poszukiwanie potencjalnych klientów. Może się to odbywać na kilka sposobów, np. drogą telefoniczną lub poprzez bezpośrednie wizyty w mieszkaniach prywatnych.

Do każdego spotkania domokrążca powinien być odpowiednio przygotowany. Wymagana jest m.in. doskonała znajomość produktu oraz umiejętności sprzedażowe. Nie bez znaczenia jest również ubiór.

To pierwsze wrażenie często decyduje o tym, czy klienci skorzystają z usług. Akwizytor powinien być zatem ubrany schludnie i elegancko. W przypadku mężczyzn zalecany jest garnitur. Kobiety powinny zdecydować się na założenie gustownej garsonki. Podczas spotkania z klientem, akwizytor przedstawia produkt.

Omawia jego zalety oraz korzyści, jakie wynikają z zakupu produktu. W przypadku zainteresowania ofertą sporządzana jest umowa, w której zawarte są najważniejsze kwestie dotyczące sprzedaży.