Legalne klonowanie

Dermatolog Aleksander Olsztyński

Pomijając sprawy etyczne, związane z procesem i samym pomysłem dotyczącym klonowania ludzkich zarodków, sam temat jest bardzo ciekawym i zajmującym, a przede wszystkim innowacyjnym. Legalne klonowanie, bo o nim właśnie mowa, dopuszczone jest już na dzień dzisiejszy do użytku wśród grupy naukowców z Newcastle pracujących w Instytucie Genetyki. Otrzymali oni zgodę od rządu brytyjskiego na klonowanie ludzkiego zarodka w celach czysto terapeutycznych. Takowa decyzja pociąga za sobą na pewno rozwój medycyny w tymże kierunku. Wspomniane klonowanie polega na hodowaniu zarodków w celu uzyskania grupy komórek macierzystych.

Z komórki jajowej, w pierwszej fazie usunięta zostaje informacja genetyczna, czyli jądro. W to miejsce zostaje wprowadzone inne jądro, na przykład skóry drugiego człowieka. Kolejnym krokiem jest podział komórkowy prowadzący do powstania komórek macierzystych. Ilość przeciwników i entuzjastów takowej działalności jest pewnie zrównoważona. Ważne jest jednak to, iż osoby zajmujące się tym tematem twierdzą, że w przyszłości możliwa będzie, dzięki klonowaniu, hodowla nowych, kompletnych i zdrowych organów kwalifikujących się do przeszczepów.