Oparzenia i odmrożenia, czyli szkodliwe działanie skrajnych temperatur

Do schorzeń skórnych możemy także zaliczyć odmrożenia oraz oparzenia. Powstają one w wyniku naruszenia, uszkodzenia skóry poprzez działanie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury.

W zależności od stopnia nasilenia czynnika, możemy wyróżnić różne stopnie nasilenia tych zjawisk. I tak, wyróżniamy cztery stopnie oparzenia: zaczerwieniona, podrażniona skóra, pojawienie się pęcherzy, prowadzących do łuszczenia się skóry, martwica uszkodzonego fragmentu skóry części oraz martwica zarówno skóry, jak i obecnych pod nią tkanek.

W przypadku odmrożenia, można wyróżnić trzy jego stopnie: małe, znikające po kilku dniach; takie w wyniku którego część komórek obumiera, jednak skóra po pewnym czasie ulega regeneracji oraz głębokie odmrożenie, któremu towarzyszy utrata tych tkanek które zostały zaatakowane przez niską temperaturę – czas leczenia może tu osiągnąć nawet kilka miesięcy. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń polega na przemywaniu oparzonego miejsca chłodną, ale nie bardzo zimną (!) wodą.

Czynność powinno się powtarzać do momentu, aż ból ustanie, po czym założyć wilgotny, jałowy opatrunek. Podobnie przy odmrożeniach, niewskazane jest przenoszenie poszkodowanego do bardzo ciepłego pomieszczenia, czy zanurzanie odmrożonej części ciała w gorącej wodzie, gdyż wywoła to zbyt duży szok dla organizmu i efekt będzie odwrotny.

Należy raczej podział umiarkowanymi temperaturami. Należy pamiętać, iż pierwsza pomoc, zarówno w przypadku odmrożenia, jak i oparzenia, w ogromnym stopniu rzutuje na dalszy przebieg leczenia.

Właściwie przeprowadzone działania tuż po zdarzeniu pozwalają skrócić proces powrotu do formy.