Rehabilitacja kardiologiczna po operacjach

Przebyte zabiegi niemal zawsze wymagają od pacjentów pracy. Rehabilitacja kardiologiczna to jedno z największych wyzwań stojących przed osobami, które mają za sobą inwazyjne zabiegi, w tym poważne operacje. Trzeba zaznaczyć, że polityka rehabilitacji w polskich szpitalach stoi na coraz wyższym poziomie i lekarze doskonale rozumieją, że bez niej nie ma mowy o pełnym wyleczeniu pacjenta i jego powrocie do optymalnej formy. Zwłaszcza że bardzo wielu chorych osób musi zmagać się z naprawdę poważnymi problemami, które niejako wymuszają przeprowadzanie złożonych zabiegów.

Bardzo wiele na odcinku usprawniania możemy zrobić samodzielnie. Wszak rehabilitacja kardiologiczna ma jako główny cel umożliwienie choremu powrotu do pełnej dyspozycji, niejako przywrócenie go społeczeństwu na nowo. Dlatego tak ważny w niej jest aspekt psychologiczny związany z odpowiednim nastawieniem pacjenta. Musi on być zmotywowany do pozytywnych zmian, do pracy nad sobą.

Zalecana jest aktywność fizyczna i jak najczęstszy kontakt ze świeżym powietrzem. Forsowność musi być rzecz jasna ograniczana, zwłaszcza w pierwszym okresie po wykonanym zabiegu! Wielką rolę do odegrania ma również specjalista, który będzie koordynował naszą rehabilitację. Zazwyczaj jest to fachowiec z poradni, a czasami nasz dotychczasowy lekarz prowadzący. Grunt, aby dobrze znał on pacjenta – zarówno jego historię choroby, jak i charakter i podejście do życia.

Jest bowiem tak, że rehabilitacja kardiologiczna wymaga doskonałej współpracy pomiędzy osobą chorą a człowiekiem, który będzie nadzorował proces. Wzajemne zaufanie i zrozumienie są szalenie istotne.